Bilder av Minilager

NB. Minilager1Romerike sine lagerbokser har ikke hyller eller annet inventar.